Descrierea cluburilor

Lumea antică : mitologie și arhitectură

Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestui club, care sunt parte a programului de activităţi extracurriculare desfăşurate în şcoală, acesta ocupă un loc important în viaţa şcolii, având o valoare instructivă şi formativă deosebită pentru toţi membrii săi.
Activităţile desfăşurate în cadrul clubului de istorie sunt organizate în afara planului de învăţământ şi a curriculumului şcolar,  dar suntstrâns legate de procesul de învăţământ.

În cadrul acestui club, elevii sunt familiarizați cu noțiuni elementare de mitologie ( orientală, greacă, romană sau dacică). Activitațile sunt interactive iar gradul de implicare din partea elevilor este ridicat. Le oferă posibilități diverse copiilor precum: vizionarea unor documentare și filme istorice, însușirea tehnicilor de cercetare istorică, studierea surselor istorice, realizarea unor desene și machete.

TOGETHER- Educație pentru cetățenia democratică

În cadrul acestui club de cultură civică, elevii sunt familiarizați cu anumite concepte adaptate societății contemporane care trebuie să formeze viitori cetățeni responsabili pentru viitor. Activitățile implică prezentarea principiilor de bază ale democrației, înțelegerea drepturilor și responsabilităților pe care le au. Modalitățile de lucru sunt diverse: dezbaterea, proiectul individual sau de grup, vizionarea unor filme, jocul de rol.

ATOM- A taste of math (club de matematică)

La acest club elevii vor învăța să transpună în viața de zi cu zi deprinderile de la matematică. Înurajează spiritul de investigație și curiozitatea dezvoltând gândirea logică. De asemenea, se vor face paralele cu alte discipline și științe studiate dorindu-se o abordare transdisciplinară.

Club de scriere creativă

Pornind de la ideea că fără povești lumea este mai tristă ne-am gândit că ar trebui să îi incurajăm pe elevi în primul rând să citească si mai apoi să încerce să elaboreze texte sub forma unui jurnal, portofoliu sau caiet de club. Prin participarea la activitățile desfășurate la clubul de română elevii își dezvoltă abilități importante precum comunicarea și exprimarea în limba maternă.