Echipa manageriala  a Scolii Gimnaziale SEB:

      Director SEB: Balea Szuhan Oana Zenovia- Profesor pentru invatamantul primar

 • Gradul didactic II
 • Licentiata a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti
 • Licentiata a Facultatii de Administratie Publica din cadrul SNSPA
 • Absolventa a Liceului Pedagogic ”Stefan Banulescu” Calarasi, cu specializarea invatator- educator
 • Expert in management educational si membru al Corpului National de Experti in Management Educational
 • Expert pe termen scurt ARACIP in cadrul proiectului POSDRU –“Sprijin pentru unitatile scolare in implementarea manualului de evaluare interna a calitatii”
 • Master Comunicare si Management in Afaceri in cadrul SNSPA

     Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • ”Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST” – Character First Training Institute și CCD
 • ”Formarea Formatorilor”
 • “Implementarea standardelor de referinta”- Curs ARACIP
 • “Teaching Young Learners”
 • “Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV”

      Presedinte Asociatia Bright Kids For Tomorrow-BKFT: Cheroiu Simona Valentina- membru fondator- inginer

 • Gradul didactic II
 • Licentiata a Facultatii de Mecanica, sectia Masini Termice din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti

     Curs de formare profesionala:

 • ” Initiere in management educational”
 • “Implementarea standardelor de referinta”- Curs ARACIP

       Vicepresedinte Asociatia Bright Kids For Tomorrow-BKFT: Cheroiu Dan Nicolae-membru fondator

 • Licentiat al Facultatii de Mecanica, sectia Masini Termice din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti,
 • Master in Bussines Administration-INSEAD, Fontainebleau, Franta, General Manager at CPO SA.

     

       Membru fondator al Asociatiei Bright Kids For Tomorrow-BKFT: Pascu Camelia Suzana

 • Doctor in Pedagogie (Facultatea de Istorie-Filozofie)
 • Licentiata a Facultatii de Filozofie-Pedagogie din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Pedagogie-Limba si Literatura Romana

Colectivul de cadre didactice :

      Costea Ionela – Profesor pentru invatamantul primar

 • Grad didactic definitiv in invatamant
 • Licentiata a Facultatii de Psihologie din cadrul Universitatii Bucuresti, sectia Pedagogia invatamantului primar si prescolar
 • Licentiata in psihologie a Facultatii de Psihologie din cadrul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”-Iasi
 • Master in Psihopedagogie speciala

      Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • Atestat Cambridge- Teaching Knowledge Test- de competente in predarea limbii engleze
 • Atestat Cambridge –Certificate in Advanced English

       Nitu Ana Maria – Profesor pentru invatamantul primar

 • Grad didactic definitiv in invatamant
 • Licentiata in psihologie a Facultatii de Sociologie-Psihologie
 • Absolventa a Liceului Pedagogic “Nicolae Titulescu” –Slatina cu specializarea invatator-educator

     Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • ” Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST” – Character First Training Institute și CCD
 • Curs de obtinere a statutului de metodist
 • Curs de operare PC avizat MEN (specializarea “Baze de date”)
 • Curs de obtinere a atestatului de trainer pentru programul MINDLAB
 • Curs pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica pentru comunicare de specialitate in limba engleza,
 • Program de specializare pentru ocupatia de mentor

 

      Burghelea Adriana – Profesor pentru invatamantul primar

 • Grad didactic definitiv in invatamant
 • Licentiata in psihologie a Facultatii de Sociologie-Psihologie, Absolventa a Liceului Pedagogic “Elena Cuza” din Bucuresti cu specializarea invatator-educator

      Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • “Autoevaluare institutionala”-CCD Bucuresti
 • Program pentru specializare pentru ocupatia de mentor-Asociatia Kofoed’s School Romania

      Duican Elena Raluca- Profesor pentru invatamantul primar

 • Grad didactic definitiv in invatamant
 • Licentiata a Facultatii de Economie din cadrul ASE Bucuresti
 • Master in Economie Europeana (ASE Bucuresti)
 • Doctor in Economie I in cadrul ASE Bucuresti
 • Absolventa a Colegiului Național Pedagogic ,,Carol I” Câmpulung Muscel, Argeș cu specializarea invatator-educator

     Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • Curs CCD ,,Proiectarea didactică”
 • Curs CCD ,,Ora de consiliere și orientare școlară”
 • Workshop CCD ,,Managementul activităților de formare continuă organizate la nivelul unității de învățământ”
 • Workshop ,,ADHD – Acceptă-mă, înțelege-mă, învață-mă”
 • Seminar CCD ,,Păstrarea identității în diversitate”
 • Curs CCD ,,Părinți mai buni, copii mai buni”
 • Curs ,,Abilitarea curriculară a cadrelor didactice care predau la clasa pregătitoare”

      Luca Andreea – Profesor Educatie Fizica

 • Grad didactic definitiv in invatamant
 • Licentiata a Facultatii de Educatie Fizica si Sport, specializarea Educatie Fizica si Sport

     Curs de perfectionare si formare profesionala:

 • “Educatia fizica in invatamantul primar”

      Pascu Mihaela- Profesor Geografie

 • Grad didactic I
 • Licentiata a Facultatii de Geologie si Geografie din cadrul Universitatii Bucuresti, specialitatea Geografie-Engleza

      Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • Curs formator – MECT şi Min. Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse
 • Curs CCD – “Management educational”
 • Curs A.N.A.–“Sesiune de formare de bază în adicţii/Eu, voluntarul“
 • Curs CCD – “Educaţia în spiritul dezvoltării durabile “
 • Curs formare ”Platforma digitală interactive a cadrelor didactice” – POSDRU / 87 / 1.3 / 64065

      Coteneanu Iuliana- Profesor Limba Engleza

 • Gradul didactic I
 • Licentiata a Facultatii de Litere din cadrul Universitatii Craiova, specializarea Romana-Engleza
 • Licentiata a Facultatii de Psihologie din cadrul Universitatii Bucuresti, specialitatea Psihologie (in prezent masterand “Psihotraumatologie si asistare psihologica” in cadrul aceleiasi facultati )

      Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • ”Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST” – Character First Training Institute și CCD

      Moldovan Laurentiu – Profesor Matematica,

 • Grad didactic definitiv in invatamant
 • Licentiat al Facultatii de matematica din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Matematica

      Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • „Program de formarea profesorilor de matematica si stiinte in societetea cunoasterii’’
 • „Tehnici si modalitati de abordare a textului”
 • „Strategii de educare si utilizare a limbajului”
 • Atestat de formare continua DeCeE –MECT-Centrul national pt. curriculum si evaluare in invatamantul preuniversitar

      Splais Florentina- Profesor Informatica

 • Grad didactic II
 • Licentiata a Facultatii de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Matematica-Informatica
 • Master in Informatica Economica in cadrul ASE Bucuresti, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

     Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • “Programmer/Analyst Aptitude”- Brainbench,
 • “Oracle Database Design and programming with SQL”-ORACLE Romania;
 •  “Curs de Formator- SIVECO Romania”

       Stoica Gabriela- Profesor Limba Engleza

 • Doctor in Filologie
 • Grad didactic
 • Licentiata a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Engleza-Franceza

      Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • „Comunicare eficienta si medierea conflictelor in mediul scolar”-CIVITAS
 • „Strategii de evaluare eficienta”- P.O.S.D.R.U./IDEE
 • „Dimensiuni europene moderne in predarea limbii engleze”- P.O.S.D.R.U./MEN
 • „Introducere in tehnologia informatiei”- P.O.S.D.R.U./MEN
 • “Management educational”-CCD
 • Vizitator academic-stagiu de cercetare la Universitatea Manchester, Marea Britanie
 • Curs de formare profesionala AeL-SIVECO, Romania SA
 • “English Language and Professional Development Course for Teachers-Creative Teaching”- Hildersone College, Broadstairs, Marea Britanie,etc.

       Jiuravdea Cristina MirelaProfesor Educatie Tehnologica

 • Grad didactic II
 • Absolventa de studii postuniversitare de specializare in specialitatea Educatie Tehnologica in cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti

       Crisan Cristina-Diana-Profesor Limba si Literatura Romana

 • Grad didactic II
 • Licentiata a Facultatii de Litere din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Limba si Literatura Romana-Limba si Literatura Engleza

     Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • „Managementul activitatilor nonformale „-CCD
 • „Learning to Live Toghether”
 • Curs de acordare a primului ajutor

      Ene Popa Liliana Denisa- Profesor Limba Engleza

 • Gradul didactic I
 • Licentiata a Facultatii de Litere din cadrul Universitatii Craiova, specializarea Romana-Engleza
 • Expert in management educational si membru al Corpului National de Experti in Management Educational

     Cursuri de perfectionare si formare profesionala:

 • ”Program de educație pentru formarea caracterului CHARACTER FIRST” – Character First Training Institute și CCD
 • ”Formarea Formatorilor”
 • “Implementarea standardelor de referinta”- Curs ARACIP
 • “Calitate in managementul unitatii scolare”-Proiect POSDRU

       Negruti Adina –Profesor de educatie muzicala

 • Grad didactic definitiv
 • Licentiata a Facultatii de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicala din cadrul Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, sectia Pedagogie Muzicala
 • Master in cadrul Facultatii de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicala, specializarea “Educatie muzicala contemporana”

     

       Batraneanu Mihaela – profesor de religie

 • Grad didactic definitiv
 • Licentiata a Facultatii de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea “Teologie Ortodoxa-Litere ( Limba si Literatura Romana)

        Nuță Mihaela- Profesor biologie

 • Gradul didactic I
 • Licențiată a Facultății de Biologie din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara

      Cursuri de perfecționare și formare profesională:

 • Metodologia aplicării curriculumului național și la decizia școlii la disciplina biologie
 • Dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală pentru copiii cu profile atipice de dezvoltare
 • “Abilitare pe curriculum la decizia școlii, la nivel interdisciplinar”, Contextul actual al educației; Interdisciplinaritate; Curriculum la decizia școlii ca parte a întregului curriculum; Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea curriculară; Prezentarea CDȘ-ului „Matematică și științe în societatea cunoașterii” – “Formarea profesorilor de matematică și știinte în societatea cunoșterii”; POSDRU/87/1.3/S/62534
 • Conferința Națională de Sănătate mintală a copilului și a adolescentului
 • Programul Smart Notebook Training
 • Asistent director
 • Elemete de prevenire pimară a consumului de droguri la tineri

       Dilimoț- Niță Vasilica- profesor matematică 

 • Gradul didactic I
 • Licențiată a Facultății de Matematică din cadrul Universității din București
 • Master în specialitatea Mecanica Fluidelor, Facultatea de matematică din cadrul Universității din București

      Cursuri de perfecționare și formare profesională: 

 • Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program național de formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar”, Ministerul Educaţiei Naționale, POSDRU/87/1.3/S/62882
 • “Abilitare pe curriculum la decizia școlii, la nivel interdisciplinar”, Contextul actual al educației; Interdisciplinaritate; Curriculum la decizia școlii ca parte a întregului curriculum; Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea curriculară; Prezentarea CDȘ-ului „Matematică și științe în societatea cunoașterii” – “Formarea profesorilor de matematică și știinte în societatea cunoșterii”; POSDRU/87/1.3/S/62534
 • „Competente curriculare- prioritati ale reformei”, Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii, POSDRU/87/1.3/S/63671
 • “Curriculum Centrat pe Competențe”, Programul IT&S (TIC și strategia didactică) integrat și inovativ de formare profesională continua a personalului didactic, POSDRU/87/1.3/S/61515
 • ECDL complet Concepte de bază ale Tehnologiei Informației; Utilizarea computerului și organizarea fișierelor; Editare de text; Calcul tabelar; Baze de date; Prezentări; Utilizare internet si poșta electronica, ECDL ROMANIA SA
 • “Managementul calității în educație”, „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie”, Asociația Egomundi, acreditat OMEN nr 4058/28.06.2013

Publicații/ Coautor/ Referent științific:

 • 2018: Matematica, clasa a V-a – Breviar teoretic, Exerciții și probleme propuse și rezolvate –Teste inițiale, Teste de evaluare, Teste sumative, Modele pentru teză, ISBN 978-973-748-779-9
 • 2018: Matematica, clasa a VIII-a – Breviar teoretic, Exerciții și probleme propuse și rezolvate –Teste inițiale, Teste de evaluare, Teste sumative, Modele pentru teză, ISBN 978-973-748-782-7
 • 2018: Matematica, Ghid pentru Evaluare Națională – Breviar teoretic, Exerciții și probleme recapitulative, 62 de teste de evaluare după modelul MEN, ISBN 978-973-748-879-4
 • 2018: Lecții integrate, Curs opțional pentru clasele V – VI, ISBN 978-606-727-244-4