Pentru a ocupa un loc  în Şcoala Gimnazială SEB, este necesară parcurgerea unei proceduri de admitere, care presupune:

  • obţinerea unei programări telefonice în vederea stabilirii unei vizite și a unei întâlniri cu directorul şcolii;
  • interviu cu ambii părinţi şi cu copilul care urmează a fi înscris;
  • achitarea unei  taxe de înscriere în valoare de 100 Euro ( prin bancă sau numerar la şcoală); această taxă reprezintă rezervarea locului în scoala şi este nerambursabilă;
  • completarea CERERII TIP DE ÎNSCRIERE de părintele sau tutorele legal al copilului  la secretariatul scolii;
  • semnarea contractului  de scolarizare ;
  • achitarea unui avans de 650 Euro din taxa de scolarizare;
  • prezentarea tuturor documentelor de identitate, a evaluării psihosomatice realizate de către CMBRAE sau a fișelor/ adeverințelor eliberate de grădinița pe care a frecventat-o copilul, conform Metodologiei de înscriere a elevilor în învățământ în vigoare.