Pentru a ocupa un loc în Şcoala Elementară Bucureşti ( Scoala gimnaziala SEB) trebuie ca fiecare copil să completeze un formular de înscriere.
Acest formular poate fi descărcat aici.
Procedura de admitere în şcoala presupune:

 • obţinerea unei programări telefonice în vederea stabilirii unei vizite si a unei intalniri cu directorul şcolii;
 • interviu cu ambii părinţi şi copilul care urmează a fi înscris;
 • achitarea unei  taxe de înscriere în valoare de 300 lei ( prin bancă sau numerar la şcoală). Această taxă reprezintă rezervarea locului în scoala şi este nerambursabilă;
 • completarea CERERII TIP DE ÎNSCRIERE de părintele sau tutorele legal al copilului  la secretariatul scolii. Parintele trebuie sa prezinte  si evaluarea psihosomatica efectuata de specialistii CMBRAE ( atunci cand este cazul, respectiv atunci cand copilul implineste 6 ani in perioada   1 septembrie – 31 decembrie);
 • semnarea contractului  de scolarizare  ;
 • achitarea unui avans de 650 euro din taxa de scolarizare pana la data de 1 mai a anului in curs;
 • în prima zi de şcoală, copilul trebuie să se prezinte cu următoarele documente :
  • Copie certificat de naştere
  • Copii acte de identitate părinţi
  • Aviz epidemiologic eliberat de medical de familie;
  • Acte medicale necesare inscrierii – se descarca aici ; se printeaza paginile 6-10 si se completeaza de catre medicul de familie doar la inceputul unui ciclu de scolarizare , respectiv in clasa pregatitoare si in clasa a V-a
  • Fisa medicala a copilului preluata de la gradinita(atunci cand minorul a frecventat gradinita)
  • Caracterizarea psihopedagogica a copilului intocmita de cadrul didactic din gradinita (atunci cand minorul a frecventat gradinita)

– toate cererile referitoare la înscrierea în şcoală se adresează conducerii scolii:
Mobil: 0745.022.748 sau 0723.919.105